Der er afholdt Repræsentantskabsmøde tirsdag den 23. februar 2016 kl. 19.00 i Ringsted Sportcenter, Cafeteriet, Tvær alle 8, Ringsted.

Referatet, beretningen og regnskabet for 2015 samt budget ligger under Diverse information.

Referatet herunder beretning og regnskab kan rekvireres hos: kassereren Hans Erik Schacht på mail heschacht49@gmail.com.

Af personlige ændringer kan nævnes at Per Svendson er blevet suppleant for bestyrelsen.

  • Palle Rasmussen er valgt som bilagskontrollant sammen med Hans Peter Petersen.
  • Signe Holmegaard er valgt som suppleant son bilagskontrollant

Det skal også nævnes at forslaget fra Futsal blev vedtaget og bestyrelsen arbejder videre med at få Futsal med som en ny sportsgren.