ANSØG OM KURSUSTILSKUD

Ringsted Idrætsunion udbetaler tilskud til idrætsfaglige / idrætsleder kurser for medlemmer i medlemsforeningerne. Unionen administrerer en del af byordningen under folkeoplysningsloven – den såkaldte Ringstedordning. Byordningen udgør p.t. kr. 235 pr. år pr. aktivitetsmedlem under 25 år, af disse modtager Unionen 10% p.t. kr. 23,50 pr. medlem. En mindre del af disse midler anvendes til Unionens administration, den resterende del udbetales til foreningerne som kursustilskud. 

 

Retningslinier

For at modtage kursustilskud skal foreningerne overholde nedenstående retningslinier. Ansøgning om kursustilskud skal ske på særligt skema, der fås ved henvendelse til Unionens kasserer.  Disse kan også downloades fra denne side.

Ansøgningen skal vedlægges kopi af:

  • Kvittering for betaling af kursusafgiften.
  • Kursusprogram.
  • Kontonr. hvortil kursustilskuddet skal overføres.
  • Kurset skal være afholdt inden ansøgning om tilskud kan fremsendes.
  • Formanden skal underskrive den enkelte ansøgning. Det er ikke i orden med kopi ansøgningsskemaer med formandens underskrift. Ansøgningen skal være modtaget af RIU’s kasserer senest 6 måneder efter kursets afholdelse og senest 1 februar året efter kursets afholdelse. Der kan maksimalt udbetales kr. 3.000 til et medlem/cpr. nr.  pr. år uanset hvor mange foreninger man er medlem af.

 

 

 

 

 

Regler for Kursustilskud

1.  Der gives kun tilskud til Leder- og instruktøruddannelse

2.  Der kan ikke søges om tilskud FØR kurset er afholdt

3.  Ansøgninger om kursustilskud skal være modtaget senest 6 måneder efter kursets afholdelse. Ved kurser efter 1.8. dog senest den 1.2. det følgende år. Ansøgningsskemaerne indsendes hurtigst muligt efter at kurset er afholdt og ikke i sidste øjeblik.

4.  Til brug for udbetaling af kursustilskud skal følgende sendes til Unionens kasserer (gerne i kopi)

  • Ansøgningsskema – gerne flere kursister på samme
  • Kvittering for betalte kursusafgifter, gerne netbank kopi
  • Kursusprogram hvoraf tid, sted og kursets art fremgår
  • Reg. Nr. og Konto Nr. (eneste betalingsmåde)

5. Der kan gives max. Kr. 5.000 i tilskud pr. deltager pr. kalender år. Den enkelte forening kan max. få kr. 40.000,- pr. kalender år.

6. Bliver kurset afholdt i klubbens egne eller i Ringsted Kommunes lokaler med forbundets instruktør, skal alle udgiftsbilag og deltagerlisten sendes til Unionen senest 6 måneder efter afviklingen. Ved kurser efter 1.8. senest den 1.2. det følgende år.

7. Forhåndsgodkendelse af kurser: Såfremt foreningens samlede udgift til kurser overstiger kr. 10.000,- skal der indhentes en forhåndsgodkendelse  hos Unionens bestyrelse. Det være sig et kursus i eget regi eller et kursus med mange deltagere eller andet specielt kursus. Samtidig skal et anslået budget for foreningens øvrige kurser i samme år medsendes.

 

Download blanket

Download ansøgning til kursustilskud her