Regler for Kursustilskud

1.  Der gives kun tilskud til Leder- og instruktøruddannelse

2.  Der kan ikke søges om tilskud FØR kurset er afholdt

3.  Ansøgninger om kursustilskud skal være modtaget senest 6 måneder efter kursets afholdelse. Ved kurser efter 1.8. dog senest den 1.2. det følgende år. Ansøgningsskemaerne indsendes hurtigst muligt efter at kurset er afholdt og ikke i sidste øjeblik.

4.  Til brug for udbetaling af kursustilskud skal følgende sendes til Unionens kasserer (gerne i kopi)

  • Ansøgningsskema – gerne flere kursister på samme
  • Kvittering for betalte kursusafgifter, gerne netbank kopi
  • Kursusprogram hvoraf tid, sted og kursets art fremgår
  • Reg. Nr. og Konto Nr. (eneste betalingsmåde)

5. Der kan gives max. Kr. 2.000 i tilskud pr. deltager pr. kalender år.

6. Bliver kurset afholdt i klubbens egne eller i Ringsted Kommunes lokaler med forbundets instruktør, skal alle udgiftsbilag og deltagerlisten sendes til Unionen senest 6 måneder efter afviklingen. Ved kurser efter 1.8. senest den 1.2. det følgende år.

7. Forhåndsgodkendelse af kurser: Såfremt foreningens samlede udgift til kurser overstiger kr. 10.000,- skal der indhentes en forhåndsgodkendelse  hos Unionens bestyrelse. Det være sig et kursus i eget regi eller et kursus med mange deltagere eller andet specielt kursus. Samtidig skal et anslået budget for foreningens øvrige kurser i samme år medsendes.