Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Ringsted Idrætsunion i mødelokalerne på Ringsted Sport Center

 Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00

 DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af Repræsentanter efter vedtægternes § 5

 2. Valg af dirigent og stemmetællere.

 3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden Per Svendson mailadresse: per.svendson@mail.dk i hænde senest 1. februar).

 7. Valg til bestyrelse:

Kasserer:       Hans Erik Schacht (modtager genvalg)

Medlem:        Pia Åbyvester Beck (modtager genvalg)

Medlem:        Elna Sørensen (modtager genvalg)

Suppleant:    Per Horney Nielsen (modtager genvalg)

Suppleant:    Jan Larsen (modtager genvalg)

8. Valg af repræsentanter til halfordelingsudvalget:  på valg er:

    – Preben Andersen (modtager genvalg)

    – Jan Larsen (modtager genvalg)

9. Valg af bilagskontrollanter og suppleant:

    – Hans Peter Petersen (modtager genvalg)

    – Palle Rasmussen (modtager genvalg)

10. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Ringsted Idrætsunion

Pbv.

Per Svendson

Formand