Så er der kommet et nyt tilbud om lederuddannelse. Brochuren kan rekvireres hos Flemming Christensen, Ringsted Kommune fbc@ringsted.dk eller hos Hans Erik Schacht mail heschacht49@gmail.com.